Home Online poker Online Bingo Online sportweddenschappen Online gokkasten
Welkom op Luxecasino.nl nieuws pagina

(09-07-2008)

De Tanzoo Zomeractie komt er aan!

Tanzoo.com luidt de Zomer in met een fantastische Actie om de warme dagen nog aangenamer te maken. Speel tussen 14 Juli en 4 Augustus op Tanzoo gokkasten en maak kans op spectaculaire prijzen!

Elke week verloten Tanzoo de volgende prijzen:

Week 1: 14 Juli t/m 20 Juli

- Hoofdprijs: 1 x Luxe Barbeque
- 1 x €100 Credits op uw spelers account
- 1 x €50 Credits op uw spelers account
- 1 x €25 Credits op uw spelers account
(Credits om mee te spelen of om uit te betalen naar keuze!)

Week 2: 21 Juli t/m 27 Juli

- Hoofdprijs: 1 x LCD TV
- 1 x €100 Credits op uw spelers account
- 1 x €50 Credits op uw spelers account
- 1 x €25 Credits op uw spelers account
(Credits om mee te spelen of om uit te betalen naar keuze!)

Week 3: 28 Juli t/m 3 Augustus

- Hoofdprijs: 1 x Camcorder
- 1 x €100 Credits op uw spelers account
- 1 x €50 Credits op uw spelers account
- 1 x €25 Credits op uw spelers account
(Credits om mee te spelen of om uit te betalen naar keuze!)

Het enige wat u moet doen is in de betreffende week minimaal 1 storting doen en lekker spelen op de beste gokkasten van Nederland!

 (29-05-2008)

Online speler wint 11 miljoen keer zijn inzet!

- US$ 5,5 miljoen met 50 cent?! Is dit de grootste online geluksvogel?

Klaus E. uit Finland had niet kunnen vermoeden dat zijn inzet van 50 cent op de populaire online casinosite BlackjackBallroom.com zijn leven voorgoed zou veranderen!

Eén klik en 3 seconden later stonden de rollen stil, het scherm lichtte op, de bellen begonnen te rinkelen... en Klaus E. was ineens US$ 5,5 miljoen rijker! Tijdens een interview met CasinoRewards, het bedrijf achter BlackjackBallroom.com, vertelde Klaus wat er precies met hem gebeurde op het moment dat hij deze gigantische jackpot won:

"Toen ik het scherm zag knipperen met 5.556.753, dacht ik dat het een Amerikaans telefoonnummer was. Dat kon toch zeker geen jackpot zijn, ik vergiste me vast! Ik liep even weg van de tafel, naar buiten, om het even op een rijtje te zetten. Toen ik weer naar binnen ging om nog eens te kijken stond er ineens US$ 5,5 miljoen op mijn casinorekening!"

Klaus besefte al snel dat er geen vergissing in het spel was, dit was geen telefoonnummer! Hij zou de geschiedenis ingaan als winnaar van één van de grootste jackpots ooit!

"Iemand van de afdeling support van CasinoRewards belde me zeer behulpzaam op en stelde me gerust, en voordat ik het wist zat ik in een vliegtuig naar Australië om mijn winnende cheque op te halen! (...) Eenmaal in Sydney werd ik door het team van CasinoRewards meegenomen naar het wildreservaat, het aquarium en een restaurant bij het Opera House. Het hoogtepunt van mijn bezoek? Naast de dikke cheque die ik ontvangen heb, was het op de foto gaan met een koala!"

Veel mensen die de jackpot winnen, geven een hoop geld uit aan een opvallende sportwagen, een groot huis en aan dure designerlabels, maar de praktische Klaus heeft een verstandiger bestemming voor zijn geld:

"Ik wil helemaal geen sportwagen, ik heb niet eens een rijbewijs. Misschien ga ik wel beleggen. En een paar keer op vakantie, natuurlijk!"

BlackjackBallroom.com is de trotse partner van de reeds ingeburgerde CasinoRewards-groep, met 18 populaire online casino's die allemaal onder het prijswinnende klantenkortingsprogramma vallen. Met meer dan 250 spellen vol actie, waaronder tafelspelen, gokautomaten en kaartspelen, biedt BlackjackBallroom.com meer dan alleen online blackjack.

Nu de Mega Moolah US$ 5,5 miljoen heeft uitgekeerd en de jackpot al weer op meer dan US$ 3 miljoen staat, is het geen wonder dat meer spelers op de populaire online casino's van CasinoRewards afkomen om te proberen in de voetstappen te treden van de koalaminnende multimiljonair Klaus!

 

(18-03-2008) 

Wetsvoorstel 30 362 Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met betrekking tot kansspelen via internet
 
Van: A. Broekers-Knol (VVD-fractie)
Datum: 18 maart 2008                                            
Plenair debat, derde termijn

 
1. Mevrouw de voorzitter, precies zeven weken geleden debatteerden wij over wetsvoorstel 30 362, kort gezegd het wetsvoorstel “Gokken op internet”. Door de fractie van de VVD was hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel aangevraagd. Die stemming zou plaats vinden op dinsdag 5 februari. Op verzoek van de minister heeft die stemming toen niet plaats gevonden, want de minister stuurde ons de middag vóór de hoofdelijke stemming, op 4 februari, een brief met het verzoek de stemming uit te stellen, omdat – naar de minister liet weten – hij de Kamer over recente ontwikkelingen wenste te informeren. Zoals bekend, heeft de Kamer het verzoek van de minister gehonoreerd. Vandaar dat wij vandaag in derde termijn over het wetsvoorstel spreken.
 
2. De minister heeft ons op 4 maart een brief van 12 pagina’s toegezonden. De lengte van de brief wekt de verwachting dat er inderdaad heel wat “recente ontwikkelingen” te melden zijn. Niets blijkt minder waar. De brief geeft wat uitgebreider weer wat de minister ook al op 29 januari naar voren had gebracht. Niet nieuws onder de zon, dus. De vraag blijft dan wel liggen welke de achterliggende redenen waren voor de minister om met betrekking tot de stemming over het wetsvoorstel een vertragingstactiek toe te passen. Een verklaring zou kunnen zijn dat de minister met het systeem van “blij maken met enkele dooie mussen” plus tijd rekken alsnog aarzelende Kamerleden over de streep wilde trekken om vóór het wetsvoorstel te stemmen teneinde zo Holland Casino het monopolie voor het experiment “Gokken op internet” te kunnen gunnen en op die manier stevig de staatskas te spekken. Mijn fractie durft de gok wel aan dat dit een plausibele verklaring is.
 
3. Laat ik helder zijn over de brief, voorzitter. De brief overtuigt de leden van de VVD-fractie niet. Integendeel, mijn fractie is het geheel eens met wat onze partijgenoot Teeven tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 februari j.l. opmerkte over het kansspelbeleid van het kabinet: het kansspelbeleid van het kabinet begint op een klucht te lijken, omdat het kabinet doof blijkt te zijn voor geluiden van externen zoals de Europese Commissie. Maar dan wel een klucht met onplezierige scènes, voeg ik daaraan toe. Wat is er bijvoorbeeld waar van het bericht dat mijn fractie van verschillende kanten bereikte, namelijk dat Holland Casino bereid was in te stemmen met de verhoging van de kansspelbelasting op voorwaarde dat Holland Casino de vergunning voor gokken op internet zou krijgen? En wat is er waar van het bericht dat door Holland Casino met CryptoLogic, een Canadees bedrijf dat de software aan Holland Casino zal leveren, de afspraak is gemaakt dat CryptoLogic 20% van de omzet krijgt? Kan de minister daarover opheldering verschaffen?
 
4. Wat biedt de minister in zijn brief? Allereerst een uiteenzetting over de Europese aspecten van het wetsvoorstel, gezien door de bril van de minister. Dat verhaal is ons bekend. Ik kom daar nog op terug. Vervolgens komt de minister met, wat mijn fractie noemt, de “dooie mussen” .
-          Dooie mus 1. Een eventuele verlenging van de proef na het aflopen ervan  is niet mogelijk zonder instemming van de beide Kamers van de Staten-Generaal, p.7 van de brief. Nee, vanzelf niet, want het wetsvoorstel maakt slechts een proef voor een periode van maximaal drie jaar mogelijk. Verlenging van de proef of eventuele definitieve invoering van gokken op internet zal dus alleen mogelijk zijn via wetswijziging. En zoals bekend, vereist wetswijziging instemming van beide Kamers van de Staten-Generaal.
-          Dooie mus 2. Het meest recente onderzoek van Motivaction, in opdracht van Holland Casino, geeft aan dat er thans ongeveer 400.000 deelnemers zijn aan gokken op internet. Illegale deelnemers dus, want gokken op internet is op dit moment verboden. Dit aantal van 400.000 vormt het ijkpunt voor de minister. Voor het legale gokken op internet gaat de minister uit van die 400.000. Komen er meer dan 400.000 gebruikers dan kan dit aanleiding vormen om de proef tussentijds niet te verlengen, p. 9 van de brief. Betekent dit dat elke uitbreiding van het aantal spelers boven de 400.000 een “onwenselijke ontwikkeling” is, p. 12 van de brief? Welke boodschap wil de minister overbrengen? Is die boodschap dat de minister met dit wetsvoorstel de illegale gokkers op internet een legaal aanbod wil bieden - een soort generaal pardon – terwijl er voor anderen die niet deel namen aan gokken op internet zolang het illegaal was maar best wel een gokje willen wagen wanneer het legaal is, geen mogelijkheden zijn, want als het aantal gebruikers boven de 400.000 komt is er sprake van “onwenselijke ontwikkelingen”? Is hier niet sprake van discriminatie? En als dat niet de bedoeling van de minister is, waarom dan die grens van 400.000? Of wordt het aantal van 400.000 genoemd om de Kamer – en wellicht de Europese Commissie - de indruk te geven dat er een restrictief beleid wordt gevoerd?
-          Dooie mus 3. Met de banken wordt overlegd om geen financiële diensten te verlenen aan organisaties, binnen- en buitenlandse, die kansspelen via internet aanbieden (p. 10 en 11 van de brief). Het ministerie van Justitie zal daartoe de Ned. Ver. van Banken van een “zwarte lijst” voorzien. Volstrekt legale buitenlandse bedrijven komen dus in Nederland op een “zwarte lijst” te staan. Kan dit europeesrechtelijk door de beugel? Is hier geen strijd met art. 56 EG-verdrag, vrij verkeer van kapitaal? De minister dreigt met wetgeving à la de VS als de banken niet meewerken. Meent de minister nu werkelijk dat hij met succes een weg kan inslaan die, zoals uit alle berichtgeving daarover blijkt, in de VS zeer omstreden is en heilloos blijkt te zijn?
-          Dooie mus 4. De minister heeft ook de providers op de korrel, p. 11 van de brief. De minister spreekt gespierde taal, maar kan hij zonder meer, zonder nadere wetgeving, de door de hem voorgestelde maatregelen realiseren? De vraag stellen is hem beantwoorden.
 
5. Voorzitter, ik kom terug op de Europeesrechtelijke aspecten in de brief van de minister.
Op 28 februari heeft de Europese Commissie een met redenen omkleed advies aan Nederland gestuurd met betrekking tot het monopolie op sportprijsvragen. Waarom heeft de minister dit advies van de Europese Commissie niet openbaar gemaakt, gezien het belang ervan voor de discussie over het voorliggende wetsvoorstel? In tegenstelling tot wat de minister schrijft op p. 5 van de brief, heeft Zweden de ingebrekestelling openbaar gemaakt en is de Duitse ingebrekestelling eveneens beschikbaar.
 
6. Tijdens de plenaire behandeling op 29 januari heb ik namens de VVD-fractie ruim aandacht besteed aan de jurisprudentie over het kansspelbeleid. Ik heb niet de behoefte die exercitie over te doen. Mijn fractie blijft van mening dat het verlenen van een vergunning voor gokken op internet alleen aan Holland Casino, een staatsbedrijf, in strijd is met het vrij verkeer van diensten van art. 49 EG-verdrag. Wél wil ik r.o. 69 van het Placanica-arrest in de aandacht van de minister aanbevelen. Uit deze r.o. is af te leiden dat strafrechtelijke vervolging van in andere EU-lidstaten gereguleerde kansspelaanbieders die Nederlandse spelers accepteren niet toelaatbaar zal zijn indien en voorzover blijkt dat de vergunningverlening, in strijd met het gemeenschapsrecht, voor anderen dan Holland Casino onmogelijk is gemaakt.
 
7. Voorzitter, de minister wringt zich in allerlei onmogelijke bochten om Holland Casino het monopolie te bieden voor het experiment gokken op internet.
Aan gokken op internet bestaat kennelijk een behoefte, niet alleen in Nederland maar ook in andere EU-landen zoals Zweden, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk. Totaal verbieden werkt niet, reguleren wél. Daarvan is de VVD voorstander. En dat kan heel goed met meerdere aanbieders, gecontroleerd.
Wat níet werkt is reguleren door middel van een staatsmonopolie. Dat leidt tot inbreukprocedures door de Europese Commissie en dus uiteindelijk tot een totaal onderuit halen van het Nederlandse kansspelbeleid, dat erop gericht is zoveel mogelijk gokverslaving  tegen te gaan. Is de minister desondanks bereid die gok te wagen met het monopolie voor Holland Casino?
Mijn fractie heeft een simpele vraag aan de minister. Waar staat in het wetsvoorstel dat alleen Holland Casino voor de vergunning in aanmerking komt? Ik heb het niet kunnen vinden, wél in de Memorie van Toelichting maar niet in de wet. En als het niet in de wet staat, welk beletsel is er dan om ook, gereguleerd en gecontroleerd, andere aanbieders de mogelijkheid te bieden aan de proef deel te nemen? Is de minister bereid om die toezegging te doen?
 
8. Alles overziend, blijft de vraag over: waarom gokken op internet mogelijk maken met als enige vergunninghouder Holland Casino, het staatsmonopolie? De cijfers geven daarop wellicht het antwoord. De verwachte bestedingen bij 400.000 deelnemers bedragen per jaar ongeveer € 240 miljoen. Met aftrek van kosten levert dat de Staat omstreeks € 200 miljoen aan kansspelbelasting en winst van Holland Casino op. Drie jaar € 200 miljoen = € 600 miljoen en dat is een conservatieve schatting. Dat is een aardig zakcentje voor de Schatkist!
 
Mevrouw de voorzitter, wij wachten met belangstelling het antwoord van de minister op onze vragen af.

 

(08-02-2008 )

Raad van State vraagt Europese uitleg gokmonopolie

ANP

Den Haag, 8 febr. De Raad van State wil uitleg van het Europese Hof van Justitie in de rechtszaak die de Britse wedbemiddelaar Betfair heeft aangespannen tegen het Nederlandse kansspelmonopolie.

De zaak is heropend. In de actuele discussie over de Nederlandse kansspelmarkt is het voor het eerst dat de hoogste bestuursrechter aan het Europese Hof vragen stelt, zei een woordvoerder vandaag.

De Raad van State wil onder meer weten of het Nederlandse gokmonopolie ('éénvergunningstelstel') met automatische verlenging en uitsluiting van andere aanbieders een proportioneel middel is om gokverslaving, criminaliteit en illegaliteit te bestrijden. Verder vragen de rechters zich af of een gokbedrijf met een vergunning in het ene EU-land volgens Europese marktregels mag worden geweigerd in een andere lidstaat, blijkt uit een brief die partijen deze week hebben ontvangen.

Het online wedkantoor Betfair en verschillende andere aanbieders proberen al jaren door te dringen tot de Nederlandse gokmarkt. Tot op heden gingen alle rechtszaken verloren. Advocaat Justin Franssen van Betfair spreekt van een doorbraak omdat de principiële vragen ondanks herhaald verzoek nooit eerder werden voorgelegd aan het Europese Hof.

De Raad van State uitte zich eerder al kritisch over de weigering van een vergunning voor een Frans casinobedrijf maar oordeelde uiteindelijk toch in het voordeel van de minister van Justitie. Eurocommissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) heeft een zogenoemde inbreukprocedure in voorbereiding. Hij betwijfelde eerder of Nederland voldoende doet tegen gokverslaving en zei dat de noodzaak om meer opbrengsten voor de staatskas en goede doelen te genereren geen rechtvaardiging is voor het kansspelmonopolie.

Nederland blijft erbij dat de exclusieve vergunningen voor De Lotto en Holland Casino passen binnen de Europese mededingingswetten.

 

(31-01-2008) 

Banken geven geen gehoor aan oproep Hirsch Ballin

Neteller, Moneybookers kunnen ze bijna niet aanpakken. Daarnaast hebben de banken aangegeven dat Hirsch Ballin de boom in kan gaan en dat die maar naar de rechter moet gaan.

De banken verdienen miljoenen per jaar aan dit soort transacties (voornamelijk creditcard en ideal) en zullen dit echt niet zonder slag of stoot opgeven. Vorig jaar precies om deze tijd was deze discussie er ook al en je ziet wat er van gekomen is ;-)

Waar ik meer naar uitkijk is aanstaande dinsdag als de 2de kamer gaat stemmn voor of tegen de nieuwe WOK (wet op de kansspelen), waar ook het Holland Casino het monopoly kan krijgen voor internet gokken in Nederland. En dan krijgen de buitenlandse aanbieders het een stuk moeilijker. Ook zal er als de wet wordt aangenomen iedereen die online geld verdiend met gokken worden aangepakt (lees belasting betalen!).

AMSTERDAM - Banken zijn voorlopig niet van plan te stoppen met betaaldiensten voor illegale goksites. Dat zei een woordvoerder van Currence, aanbieder van onder meer betalingssysteem IDeal, woensdag op BNR Nieuwsradio.

Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) dreigde dinsdag banken voor de rechter te slepen als ze hiermee doorgaan.

"Wij kunnen niet zomaar partijen van betalingsverkeer uitsluiten", zegt Currence-woordvoerder Bob Goulooze, "want voor hetzelfde geld krijgen wij claims aan onze broek." Goulooze zegt dat er eerst een gerechtelijke uitspraak nodig is die de praktijken verbiedt.

Legaal

Goulooze wijst erop dat het Nederlandse gokbeleid afwijkt van Europees beleid. In het buitenland opereren de sites volgens hem 'volkomen legaal'.

Hirsch Ballin kondigde dinsdag aan dat banken dit voorjaar een lijst krijgen van internetbedrijven die zich illegaal op de Nederlandse gokmarkt richten.

Volgens de wet mogen financiële instellingen het betalingsverkeer tussen illegale goksites en spelers niet faciliteren. De minister liet weten desnoods naar de rechter te stappen.

 

Bron: Het Financieele Dagblad (23-10-2007)

Topman gokbedrijf Unibet aangehouden

De directeur van online-gokbedrijf Unibet is maandag op Schiphol aangehouden. Petter Nylander is door de marechaussee in de kraag gevat nadat hij had ingecheckt voor een vlucht naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens een woordvoerster van Unibet is Nylander aangehouden op verzoek van de Franse autoriteiten.

Unibet ligt ook in Nederland onder vuur omdat de overheid de online-kansspelen van Unibet als illegaal beschouwt. In Nederland mag alleen gegokt worden bij door de overheid aangewezen monopolisten als De Lotto en Holland Casino.

Volgens Unibet zijn de kansspelen in Frankrijk ook gemonopoliseerd. De beide landen gaan daarmee tegen Europese wetgeving in, meent Unibet. De plaatsvervangend directeur gaf aan dat de arrestatie van Nylander onacceptabel is. Het bedrijf heeft in het Verenigd Koninkrijk, Malta en Italië wel vergunningen om kansspelen op internet aan te bieden. 

Dwangsom

Begin oktober bepaalde de rechter in Utrecht dat Unibet zijn activiteiten in Nederland moet staken. Voor elke dag dat het bedrijf deze uitspraak negeert, moest het 100.000 euro betalen aan De Lotto, die het kort geding had aangespannen. De Lotto maakte vorige week bekend dat het nog moet uitzoeken hoe ze de dwangsom, met een maximum van 3 miljoen euro, loskrijgt van Unibet.

Het Nederlandse gokbeleid is onderwerp van onderzoek door de Europese Commissie. Eurocommissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) en minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) zijn het grondig oneens over de vraag of Nederland kansspelaanbieders uit andere lidstaten moet toelaten.

Aanpassen

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei in een reactie op de arrestatie van Nylander dat de Franse wetgeving waar het hier om gaat, niet strookt met de Europese wetten. Frankrijk had de wet daarom moeten aanpassen, zei hij.

 

 

GPWA Approved Portal
Gambling Portal Webmasters Association
The seal has been awarded to the website
gokker.eu
affiliated with approved GPWA member
Het GPWA keurmerk is het wereldwijde keurmerk voor casino/poker informatie websites. Wereldwijd zijn er maar 270 websites die dit keurmerk dragen en recentelijk is daar ook een Nederlandstalige website bijgekomen.  Wij van Casino.plein feliciteren dan ook Gokker.eu met het behalen van deze “Seal of Approval” .
gokker.eu

'Online gokmarkt is een vechtmarkt'

24 september 2007 - Door Jan Libbenga
Nederland is in de ban van het online pokeren. Justitie zit ermee in de maag en heeft financiële dienstverleners aangezegd te stoppen met overboekingen aan in het buitenland gevestigde pokersites. Het lijkt niet te helpen.

 

Het is een rustig dagje op het hoofdkwartier van onlinegokbedrijf Unibet, pal boven de Britse vestiging van Heineken in de Londense wijk Wimbledon, niet ver van de beroemde tennisbanen. "De grote sporttoernooien zijn net achter de rug, er wordt minder gewed", zegt marketingmanager Ruud Verdellen tijdens een korte rondleiding.

Maar het is stilte voor de storm. Binnenkort verhuist Unibet naar een groter gebouw een paar honderd meter verderop om meer medewerkers kwijt te kunnen. Want de gokbusiness is booming. Verdellen is onlangs zelf naar Londen verhuisd om zich bezig te houden met sponsoractiviteiten. Zijn Nederlandse collega David Vermeulen, voormalig bladmanager bij de Telegraaf Tijdschriften Groep, neemt zijn huidige functie over: hij zal zich exclusief richten op de marketing voor de Nederlandse markt.

Opmerkelijk

Opmerkelijk, want Unibet mag zich helemaal niet roeren op de Nederlandse markt. Gokken op internet is volgens de Wet op de kansspelen verboden in Nederland. Alleen Holland Casino heeft een licentie om online kansspelen aan te bieden, ook al wordt daar nog geen gebruik van gemaakt. Softwareleverancier Cryptologic denkt weliswaar mee over de opzet van een webcasino, maar de Eerste Kamer moet eerst nog een wetswijziging aannemen. "Tot die tijd gaan we niks optuigen", zegt woordvoerder Laurens Woldberg.

En dus hebben anderen vrij spel. Dankzij illegaal aanbod gaat er in Nederland naar schatting ruim 150 miljoen euro om in de online gokwereld. Uit het jaarlijkse onderzoek van Motivaction in opdracht van het College van toezicht op kansspelen blijkt dat in 2005 in Nederland ongeveer 277.000 personen online gokten. De Jellinek en de stichting Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers vrezen dat alleen internetpoker al een golf van nieuwe gokverslaafden zal voortbrengen.

Anderen vinden die waarschuwingen schromelijk overdreven. De Stichting Nederlandse Pokerbond zegt zelfs dat om illegaal aanbod tegen te gaan het juist nodig is om in een passend legaal aanbod te voorzien. Ook het College van toezicht op de kansspelen heeft onlangs geadviseerd om poker in de wet gelijk te stellen aan bingo.

Weigeren

Voor het commerciële aanbod zal dat vermoedelijk niets uitmaken. Tot grote frustratie van bedrijven als Unibet, dat zich met een Italiaanse, Engelse en Maltese licentie op zak het liefst onbelemmerd op andere landen zou willen richten. "Volgens de Europese richtlijn is dat allang toegestaan", zegt Ruud Verdellen. "Maar omdat lidstaten de Europese richtlijn strenger mogen toepassen, is het beleid restrictiever dan we zouden willen."

 
 

Formeel moeten deze bedrijven Nederlandse gokkers weigeren, maar Nederlandse spelers worden gewoon toegelaten, ook bij Unibet. "We houden ons streng aan de regels; spelers worden alleen toegelaten als ze een kopie van hun paspoort opsturen", zegt Verdellen. Hoeveel Nederlanders gokken bij Unibet en wat hun gemiddelde inleg is, wil Verdellen niet kwijt.

Marketing

Er wordt veel energie gestoken in marketing: de Nederlandse markt wordt indirect bewerkt door affiliates, sites die klanten voor Unibet werven, en daarvoor een commissie opstrijken. Zelf adverteert Unibet niet rechtstreeks op de Nederlandse markt. Wel is er een site van Unibet waar Nederlanders zonder inleg kunnen gokken, en daarnaast is het van oorsprong Zweedse bedrijf in gesprek met uitgevers en omroepen over gezamenlijke projecten. "Twee jaar geleden wilde men daar nog niks van weten", zegt Verdellen. "Nu worden we regelmatig benaderd voor samenwerking, ook al omdat iedereen verwacht dat de markt verder geliberaliseerd zal worden."

Het jaarverslag van het beursgenoteerde Unibet, een bedrijf met 1,5 miljoen online klanten, vermeldt alleen al tientallen juridische conflicten in diverse Europese landen, zoals Italië, waar verschillende sites van Unibet werden geblokkeerd. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Gokbedrijven weten telkens weer ingenieuze manieren te vinden om de wetgeving te omzeilen.

In een afgelegen Mohawk indianenreservaat in de buurt van Montreal is gokken bijvoorbeeld wel toegestaan. En dat is niet aan dovemansoren gezegd. Wie de lijst van licentiehouders van de Kahnawake Gaming Commissie naloopt, komt dan ook een lange rij van online pokersites tegen, die in Canada vaak ook hun servers hebben draaien.

En niet alleen in Canada gebeurt dat. De Kamer van Koophandel op de Antillen vermeldt tientallen onlinepokerbedrijven, waaronder Poker Heaven, Poker.com en Pokerplayer International. Sommige sites, zoals Oranjecasino.com, zijn door Nederlanders opgezet. Met als 'ambassadrice' voormalig tophockeyster en international Ageeth Boomgaardt opereert dit laatste bedrijf vanuit Malta en Curaçao.

Volgens Ruud Verdellen heeft Unibet op de Nederlandse markt vooral concurrentie van Amerikaanse bedrijven, die volgens hem ook Nederlanders in dienst hebben. Casino Hollandia is onderdeel van de op Cyprus gevestigde Casiopea Group Ltd, Crazypoker.com is gevestigd in Zuid-Afrika en Everest Poker wordt gerund vanuit Canada, evenals Full Tilt Poker. Ook veel louche bedrijven hebben zich op deze markt gestort, Telecomwaakhond Opta is een onderzoek gestart naar de niet aflatende spam van online casino Euro VIP, dat iedere week wel weer van een ander vaag adres in Hongkong opereert.

Imagoprobleem

"Ook wij hebben een imagoprobleem", zegt Ruud Verdellen van Unibet. "Men is al snel geneigd te denken dat we vanuit een garage of driehoog-achter opereren. Terwijl we ons als beursgenoteerd bedrijf aan strenge regels moeten houden. Als je het online gokken morgen zou legaliseren via een streng licentiebeleid, zou je de markt veel beter kunnen reguleren dan nu het geval is."

Volgens Verdellen is online gokken nu al een enorme vechtmarkt. "Sites bieden vaste spelers zulke grote kortingen dat ze er nauwelijks op verdienen. Dat is niet vol te houden. Ik verwacht een consolidatieslag waarbij een stuk of tien spelers overblijven."

Pokeren

De belangrijkste motor van de huidige groei is ongetwijfeld online poker. Het ruim 200 jaar oude spel werd begin jaren negentig al gespeeld via het chatprogramma IRC, maar inmiddels zijn er naar schatting wereldwijd 1,8 miljoen mensen die via internet poker spelen. Samen zorgden zij in 2005 voor een geschatte jaaromzet van 2,8 miljard dollar. In 2010 moet dat bedrag al tot 24 miljard zijn opgelopen, zo denken analisten.

Televisieprogramma's over pokeren met prijzen tot 1 miljoen dollar hebben gezorgd voor extra aanloop bij de online gokbedrijven, ook in Nederland. De pokerrage gaat zelfs mobiel. De website Pokerroom met 11 miljoen gebruikers heeft onlangs samenwerking met T-Mobile aangekondigd.

Volgens schattingen spelen inmiddels bijna 150 duizend Nederlanders regelmatig poker om geld. Zo'n 40.000 Nederlanders doen dat online. Bij Unibet spelen Nederlanders tegen elkaar of tegen spelers uit andere landen. De winnaars moeten een klein deel van hun winst afstaan. "Om die reden hebben we belang bij zoveel mogelijk winnaars", zegt Verdellen. Maar een enkele pokerspeler verdient overigens echt veel geld aan online poker. Van de honderd spelers maken er tien winst.

Dat er veel aan de strijkstok blijft hangen, blijkt uit de enorme bedragen die voor online pokersites worden geboden: Sportbet Plc nam nog niet zo lang geleden ParadisePoker.com over voor 340 miljoen dollar. Eerder dit jaar zou er tot 27 miljoen dollar zijn geboden voor het domein Poker.com.

Wetten

Een domper op de feestvreugde is een wet die president Bush najaar 2006 tekende en die het online gokken in de Verenigde Staten aan banden legt. Grote sites als PartyPoker en PacificPoker.com moesten hun Amerikaanse belangen sluiten en anderen zagen hun beurskoersen verschrompelen. En niet alleen Amerikaanse bedrijven kregen flinke klappen.

Antigua en Barbuda hebben de Wereldhandelsorganisatie zelfs om compensatieregelingen gevraagd. De eilanden gaven al sinds 1994 licenties uit aan uitbaters van online gaming. Eerder dit jaar heeft de Amerikaanse justitie zelfs invallen gedaan bij banken en creditcardbedrijven die transacties verwerken voor buitenlandse goksites.

De grote vraag is of Europa Amerika gaat volgen en het toezicht wordt verscherpt. De maximale straf op overtreding van de kansspelwet in ons land is een boete van 11.250 euro of zes maanden hechtenis. Spelers die winst maken, moeten bovendien kansspelbelasting te betalen: 29 procent op elk ontvangen bedrag boven de 454 euro. Justitie heeft banken en creditcardmaatschappijen met een Nederlandse vertegenwoordiging eerder dit jaar een fikse waarschuwing gegeven. Eind dit jaar hoopt men klaar te zijn met een onderzoek naar het aanbod van illegale (online) kansspelen in Nederland.

Met name de SP is voorstander van een restrictief gokbeleid. Het aanbod van mogelijkheden om geld te verspelen moet, gezien het risico op gokverslaving, volgens de partij beperkt blijven. Maar Ruud Verdellen van Unibet denkt dat de dijk op doorbreken staat. "De Europese Commissie gaat kijken of gokken in het kader van de richtlijn in sommige lidstaten niet te streng gereguleerd wordt. Ik verwacht een bijstelling die voor bedrijven als Unibet uiteindelijk positief gaat uitpakken."

EU eist Nederlandse toegang tot online gokken:
Nieuwsbericht 2007-08-22 

Brussel en Den Haag botsen hard over kansspelbeleid. In een anoniem verspreide brief van de Eurocommissaris Charlie McCreevy van de Interne Markt, al in maart naar de toenmalige minister Bot van Buitenlandse Zaken verzonden, wordt gesteld dat Nederland niet consistent is in de uitvoering van de Wet op de Kansspelen.

Nederland, stelt McCreevy, belijdt naar de letter van de wet en met de mond dat ze kansspelen zo veel mogelijk beknot om verslaving te voorkomen. Nederland stelt voorwaarden voor afdrachten van inkomsten uit spelen aan goede doelen en zegt ook dit te doen om het gokken te beperken. Maar in de praktijk blijken de bestedingen aan marketing van onder meer Holland Casino en De Lotto hoger uit te pakken dan wordt gezegd. Een aantal acties en ondersteuningen van verkoop zijn niet geboekt onder marketinguitgaven en als vrijwel onzichtbare promotie weggewerkt. Zonder deze onzichtbare uitgaven bedragen de kosten voor marketing meer dan 5 procent van de omzet en dat vindt Brussel al te veel, te meer daar de reclamespots van De Lotto op radio en tv met meer dan 40 procent stegen tussen 2002 en 2004. Ook staat er, bijvoorbeeld in de regels van de Lotto, dat opbrengstmaximalisatie (voor de goede doelen) het belangrijkste doel is. En zijn ondertussen vergunningen uitgebreid, bijvoorbeeld voor Scientific Games Racing BV voor spelen op internet en via sms.

Van terughoudendheid is volgens Brussel geen sprake en dus vervalt de grond waarop Nederland buitenlandse aanbieders van kansspelen, zoals Ladbrokes, de toegang tot de markt ontzegt. De brief verraadt een grote detailkennis van de Nederlandse markt voor het gokken en de bewegingen van de staatsmonopolisten, en daarmee de inbreng van personen die hier voor de buitenlandse gokbedrijven werken en rechtszaken voeren.  

Maar de conclusie is evident: Nederland schendt Europese regels voor mededinging en moet de markt openen. Recent liet minister Hirsch Balling met een nieuw wetsvoorstel voor kansspelen weten geen boodschap te hebben aan de opvatting van Brussel. 

 

Nieuwbericht: 26-7-2007 (Bron: depers.nl Door: Myrthe Hilkens)

‘Kansspelsysteem is hypocriet’

Het staatsmonopolie op de kansspelen staat onder druk. De Europese Commissie sloeg de eerste barstjes in het Nederlandse systeem en vorige week stelde de Raad van State de minister van Justitie voor het eerst in het ongelijk.

Nieuwe partijen moeten kunnen meedingen naar vergunningen op de kansspelmarkt, daar komt de conclusie van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, zo’n beetje op neer. Volgens advocaten Justin Franssen en Polo van der Putt, juridisch specialisten op het terrein van de kansspelen, een ‘hoopgevende’ uitspraak.

‘Feitelijk valt de basis van het Nederlands kansspelbeleid weg’, aldus een enthousiaste Van der Putt. ‘Buitenlandse ondernemers die proberen een plek te verwerven op de gokmarkt, vingen tot dusverre bot. De staat heeft een monopolie en beslist derhalve wie er wel of geen vergunning krijgt. Tot op heden ontvangen steeds dezelfde partijen zo’n papiertje, bijvoorbeeld de Lotto en Holland Casino. Dat kan nu veranderen.’

Gokken mag in Nederland, maar onder strikte voorwaarden en scherpe overheidscontrole. De Wet op de kansspelen (Wok) verbiedt het aanbieden van kansspelen, tenzij de aanbieder daarvoor een vergunning heeft. Wie zo’n vergunning krijgt, zegt toe er alles aan te doen om fraude te voorkomen en geen goklust op te wekken. Zo verdedigt de overheid ook haar monopolie. Bijvoorbeeld in de richting van de Europese Commissie die niet van overheidsmonopolies gecharmeerd is; het stelt haar in staat een restrictief, ontmoedigend beleid te voeren. Het houdt gokverslaving in de hand en criminaliteit op afstand. Maar werkt de huidige aanpak wel echt ontmoedigend?

Holland Casino maakt reclame door middel van commercials en grote postercampagnes. Lotto viert de verkoop van een winnend lot door in Amsterdam Zuidoost gratis loten uit te delen. ‘De verkoop neemt meteen toe’, zegt een middenstander op de site. En de Postcode Loterij stelt zich ook niet bepaald verdekt op. Van der Putt: ‘Het is hypocriet. Of je bent consequent en nodigt alleen de arme, verslaafde stakker uit om in het warme huis van de staat gecontroleerd te gokken, of je gooit de markt open.’

 

Nieuwbericht: 4-7-2007

Het eerste grote onderzoek naar de verslaving van online gokken.


Uit een onderzoek naar de verslaving van online gokken door de “Havard Medical School” afdeling “addictions” is gebleken dat online gokken helemaal niet zo verslavend is als altijd  werd aangenomen. In het onderzoek werd het gedrag bekeken van 40.000 actieve online gokkers voor een periode van 8 maanden.

De cijfers van dit onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd en zijn zeer verrassend.
Het leeuwendeel van de spelers die werden geobserveerd verloren een bedrag van gem 33 euro in deze 8 maanden. Maar 0.4% van alle spelers kon aangemerkt worden als een gokker met grote verliezen. Waaruit blijkt dat maar een zeer kleine groep serieus in de problemen komt door het online gokken.

Gokverslaving word vaak gebruikt als argument om online gokken te verbieden en gok monopolies te rechtvaardigen.

(Bron: http://www.nbc26.com/news/tech/8133362.html)

 

Nieuwbericht: 27-6-2007

BRUSSEL (ANP) – Griekenland moet dringend gokkasten toestaan, zo heeft de Europese Commissie woensdag geëist. Het land houdt zich niet aan een veroordeling hiertoe in oktober door het Europees Hof van Justitie.

Griekenland heeft sinds enkele jaren een verbod op gokkasten. Het verbod op de ’eenarmige bandiet’ is echter strijdig met de vrije markt in de Europese Unie (EU), vindt Brussel. Als Griekenland halsstarrig blijft weigeren, dan kan Brussel het EU-Hof vragen een boete op te leggen.

 

Nieuwbericht: 11-6-2007

Heldere Dagen voor de gokindustrie.

Vijf Europese aanbieders van online kansspellen die samen alleen al in 2005 voor ongeveer 1.4 miljard aan inkomsten hadden uit de Verenigde Staten. Zagen hun aandeelprijzen ineenstorten toen president Bush de nieuwe wetgeving kracht bijzette door deze verleden jaar Oktober te ondertekenen.


Het werd nog allemaal erger toen in Amerika een medewerker van het Engelse bedrijf BetOnSports gearresteerd werd op grond van “georganiseerde misdaden in de VS”.  Een andere aanbieder van online kansspellen “Imperium online” gaf volledig zijn activiteiten op en werd een investeringsbedrijf.


Anderen, met inbegrip van Sportingbet.com, 888 Holdings en PartyGaming die de klanten op van Imperium online opkochten, hebben hun aandacht verplaatst naar West-Europese gokkers. Maar hun aandeelprijzen hebben nu ongeveer nog maar een kwart van de waarde die zij hadden in de zomer van 2006. Hoewel ze in de afgelopen maanden weer wat zijn toegenomen.


V.S. heroverweegt zijn verbod.


Een vreemde coalitie van anti kansspelen conservatieven, Las Vegas belang hebbende en wet handhavers zaten achter de nieuwe wetgeving. Maar nu bekent is wat de impact is van deze nieuwe wetgeving “weinig daling in het aantal spelers” en een “verschuiving naar de meer louche aanbieders van kansspelen”, geloven sommige analisten dat de V.S. zijn houding zal omkeren. En dat kan een deur openen voor de Europese kansspel aanbieders om zich opnieuw op de Amerikaanse markt te begeven.


De mogelijkheid van een nieuwe wetgeving kan de koningen der kansspelen helpen bij een opwaardering van hun aandelen. Afgelopen Maart heeft de staat Louisiane haar aanklacht tegen Sportingdeal voorzitter Peter Dicks laten vallen nadat zij tot een overeenkomst waren gekomen.


Zowel 888 Holdings en PartyGaming gaven publiekelijk toe dat ze deze week aan de onderhandelings tafel zaten met de “U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York” om amnestie te verkrijgen voor online gokken voorafgaande aan Oktober 2006, toen de nieuwe wetgeving van kracht werd.


Misschien heb belangrijkste is dat “the House Financial Services Committee” op 8 juni een hoorzitting heeft gehouden waarin ze overwegen het voor banken en credit card maatschappijen,  opnieuw wettelijk mogelijk te maken om betalingen te doen voor online kansspel aanbieders. Waardoor Europese kansspel aanbieders weer zaken kunnen doen in de V.S.


Hervorming is onvermijdelijk


Het is nog te vroeg op de Champagne te openen maar een aantal waarnemers in Washington zijn positief en denken dat deze nieuwe wetgeving er snel kan komen. Europese analisten zeggen dat het onvermijdelijk is omdat, sinds kansspel aanbieders zoals PartyGaming en 888 Holdings zich niet meer op de Amerikaanse markt begeven, er een toevlucht is gezocht naar ongereguleerde kansspel aanbieders.


Pokerstars één van de 350 sites met een vergunning van de “Kahnawake Gaming Commission” gerund door de indianen stam buiten Montreal. Verklaart, “terwijl de meeste vormen van het wedden op sportwedstrijden worden verboden in de V.S., vallen spellen zoals poker in een grijs gebied”.  Pokerstars adviseert zijn klanten in een online verklaring dat na uitgebreid expertise onderzoek zowel binnen als buiten de V.S. “De wetgeving u in geen geval belemmert om online poker te spelen.” Daarvoor blijven ze wereldwijd met inbegrip van de V.S. online poker aanbieden.


Met de velen offshore kansspel aanbieders die zich blijven richten op de Amerikaanse klanten is de totale uitgave van deze spelers, sinds de nieuwe wetgeving,  maar gezakt met 20%. Professor Leighton Vaughan Williams directeur van “Betting Research Unit at Britain Nottingham Business school” zegt dat onderzoek al in het verleden heeft uitgewezen dat een verbod het online gokken niet zal stoppen. Het enige resultaat wat hiermee bereikt word is dat spelers zich wenden naar “niet gereguleerde” bedrijven.


“Puritanism and Protectionism"


Vaughan Williams noemt de U.S. ingevoerde wetgeving van 2006 een mix van "puritanism and protectionism." Deze wetgeving had er nooit doorgekomen als het niet samengevoegd was met een antiterroristen wetgeving. Je kon niet voor online gokken zijn zonder pro-Al-Qaeda te zijn. Wat niet iets is wat je wil doen vlak voor de  “congressional elections”. Vaughan Williams vertelt verder, U.S. wetgevers zullen uiteindelijk een wet invoeren waardoor kansspel aanbieders een vergunning moeten hebben en belasting moeten betalen in de V.S.


Geef de U.S. een deel


Europese bedrijven zoals PartyGaming en 888 Holdings hebben grote ervaring opgedaan in de periode voor de nieuwe wetgeving van kracht werd. Als ze weer worden toegelaten op de Amerikaanse markt zullen ze proberen weer in contact te komen met hun honderd duizenden oude klanten. Maar het zal een zal een stuk moeilijker worden voor deze Europese kansspel aanbieders. Ze zullen nu ook kantoren moeten openen in de V.S. en belasting moeten betalen.

Ook zullen ze stevige concurrentie kunnen verwachten van aanbieders uit Las Vegas, die nu ook de kans krijgen op zich op deze markt te storten.
Als de nieuwe wetgeving het toelaat zal het zelfs mogelijk zijn dat de kansspel aanbieders uit Las Vegas zich “naar voorbeeld van de Engelse aanbieders”, ook gaan bezig houden met andere spellen zoals lotto en kraskaarten.


Er is nog een groot groeipotentiaal binnen de Amerikaanse markt, geeft de Europese aanbieders een kans en deze zullen graag dit gokje wagen.

 

 

(Novum) - Op alle prijzen die met kansspelen op internet worden gewonnen, moet straks zogeheten kansspelbelasting worden betaald. Ook gewonnen prijzen via buitenlandse sites worden belast. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde woensdag in met een voorstel daartoe van staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (CDA).

Regeringspartijen CDA, PvdA en oppositiepartij PVV zien het voorstel om belasting te heffen op prijzen die met online spellen worden gewonnen wel zitten. De VVD is eveneens voorstander, maar had graag gezien dat het tarief van 40,85 procent wordt verlaagd omdat mensen dan minder snel geneigd zijn de belasting te ontduiken.

SP is fel tegen het voorstel. Arda Gerkens (SP) plaatste grote vraagtekens bij de wenselijkheid van de heffing. Gerkens ziet het liefst een algeheel verbod op online gokken, net zoals in de Verenigde Staten van kracht is. De SGP sluit zich hierbij aan.

De Jager stelde dat in zijn voorstel ook prijzen die via illegale internetspelen zijn gewonnen, worden belast. "Dat is nu ook al mogelijk met bijvoorbeeld winst op illegale drugshandel", stelde De Jager.

In 2005 stemde de Tweede Kamer in met een proef om Holland Casino kansspelen op het internet aan te laten bieden. Aan de proef zijn wel strikte voorwaarden gesteld. Zo moet Holland Casino alle deelnemers registreren en hun gokgedrag in de gaten houden. Verder zijn er speellimieten en maximale inzetten per spel.

De proef is onderdeel van een campagne om illegale kansspelen op internet harder aan te pakken. De proef werd fel bekritiseerd door Brussel, omdat alleen Holland Casino het internetgokken mag aanbieden. Ook in de Eerste Kamer stuitte het voorstel op veel kritiek. De senaat moet de proef nog goedkeuren.

 

Nedbet Mega Bingo

Terug van weggeweest: MegaBingo! Op veler verzoek kan er weer van harte Bingo gespeelt worden! Spel het spel slim en wie weet mag jij een gokje wagen op de bingokaart!
Wheel O Fortune

Nog niet eerder vertoond, maar wel gedaan door NedBet: Het rad van fortuin ligt binnen handbereik! Win tot 500 euro in een enkele draai!!! We heten je van harte welkom bij de enige echte Wheel-O-Fortune!